Embassy Announcement on Travel to Turkey

Lahey Büyükelçiliği 12.06.2020

The Embassy is pleased to announce that Turkey welcomes all Dutch friends. Entry restrictions to Turkey, which were in place for controlling the COVID-19, have been cancelled as of 11 June 2020 and theairline companies began operating between Turkey and the Netherlands.

Passengers bound to Turkey will be requested to fill in a passenger locator form on board and will have to wear masks. There is no quarantine requirement upon entry to Turkey. Arriving passengers will be observed and tested in case they display symptoms. Passengers with positive test result will be treated in Turkey.

While in Turkey, a country that has been very successful in the treatment of cases andcontrolling the pandemic, a safe distance of 1.5 meters and mask requirement in public places is strongly advised. There is a safe environment in Turkey and measures have beentaken to meet health and hygiene requirements. Certification procedures of all accommodation facilities, buses, passengers and service staff against Covid-19 by the German TÜV and Royal Cert, British Lloyd’s Register, French Bureau Veritas and the Turkish Standards Institution are in the phase of finalisation

Once again, we are looking forward to welcome you in Turkey and we hope you will enjoy your stay.

Mededeling van de ambassade

De ambassade is verheugd aan te kondigen dat Turkije alle Nederlandse vrienden verwelkomt. De toegangsbeperkingen voor Turkije, die van kracht waren om COVID-19 onder controle te houden, zijn geannuleerd met ingang van 11 juni 2020 en de luchtvaartmaatschappijen zijn weer begonnen met vluchten tussen Turkije en Nederland.


Passagiers die naar Turkije reizen, zullen worden verzocht om een locator
​​passagiers-informatie formulier aan boord in te vullen en zullen mondmaskers moeten dragen. Er is geen quarantainevereiste bij binnenkomst in Turkije. Aankomende passagiers zullen worden geobserveerd en getest als ze symptomen vertonen. Passagiers met een positief testresultaat zullen worden behandeld in Turkije.

In Turkije, een land dat zeer succesvol is geweest in het behandelen van gevallen en het beheersen van de pandemie, wordt een veilige afstand van 1,5 meter en een maskervereiste op openbare plaatsen sterk aanbevolen. Er is een veilige omgeving in Turkije en er zijn maatregelen genomen om aan de gezondheids- en hygiëne-eisen te voldoen. De certificeringsprocedures van alle accommodatiefaciliteiten, bussen en servicepersoneel tegen Covid-19 door de Duitse TÜV en Royal Cert, British Lloyd’s Register, French Bureau Veritas en het Turkse Standards Institution bevinden zich in de fase van afronding.

We kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen in Turkije en hopen dat u van uw verblijf zult genieten.

Atatürk

Monday - Friday

09:00 - 18:00

1/1/2023 1/1/2023 New Year
4/10/2023 4/10/2023 Easter
4/21/2023 4/23/2023 Ramadan
4/27/2023 4/27/2023 King's Day
5/5/2023 5/5/2023 Liberation Day (1945)
5/18/2023 5/18/2023 Ascension Day
5/29/2023 5/29/2023 Whit Monday
6/28/2023 6/28/2023 Feast of Sacrifice
10/29/2023 10/29/2023 Turkish National Day
12/25/2023 12/26/2023 Christmas